جناب آقای عبد الحمید یوسفی

بدین وسیله درگذشت مادر گرامیتان شادروان مرحومه مغفوره حاجیه خانم احترام طراوت را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای جنابعالی صبر مسئلت داریم.