me_relaunch_slideshow_

نمایشگاه گل و گیاه اسن (IPM) تنها نمایشگاه تجاری است که کل زنجیره ارزش صنعت گل و گیاه، شامل تولید، تکنولوژی، پرورش گل و گل آرایی، طراحی باغ، و فروشگاه ها و مکان های عرضه را پوشش می دهد. این نمایشگاه یکی از مهمترین نمایشگاه های تجاری دنیا در مورد باغبانی و گل وگیاه می باشد. نمایشگاه گل و گیاه اسن علاوه بر نمایش گل ها و گیاهان متنوع، آخرین مدها در گل آرایی، جدیدترین رهیافت ها در تکنولوژی و تجهیزات و خدمات، برنامه های حمایتی و جامعی را به بازدید کنندگان ارائه می دهد که شامل سمینارها و مسابقات و اهدای جوایز می شود. آخرین دوره این نمایشگاه مجددا رکوردها را شکست و پذیرای ۱۶۰۰ غرفه دار ۵۰ کشور بود که جدیدترین محصولات و فناوری های نوآورانه خود در باغبانی و گل و گیاه را به نمایش گذاشتند. نمایشگاه گل و گیاه اسن (IPM) یک رویداد است و من رویداد‌ها را دوست دارم…