http://rivas-co.com/fa_IR/product/kompost/

مطالبی پیرامون کمپوست ::

اطلاعات لازم در مورد گیاهان :
نور: نور کافی و زیاد را دوست ندارند اما از تابش مستقیم نور آفتاب و همچنین سایه زیاد بیزارند.
آبیاری: در بهار و تابستان که هنگام فعالیت شدید آنها است به آب کافی احتیاج دارد بصورتی که آب ته گلدان جمع نشود. مسئله زهکشی همواره مدنظر قرار گیرد.در اواخر پاییز و فصل زمستان به مقدار کمی آب نیاز است اما رطوبت خاک بایستی حفظ شود.
حرارت: به حرارت زیاد احتیاج دارند. در هوای سرد و خشک برگها خزان می کنند، بوته شادابی و خرمی خود را از دست داده حالت ناخوشایندی به خود می گیرد.
رطوبت: رطوبت کافی موجود در هوا را دوست دارند. یکی از دلایل عمده ای که در منازل نگهداری آنها مشکل است خشکی هواست. آبپاشی روی برگها بصورت اسپری تا حدودی مشکل را برطرف می کند.
تغذیه: در طول رشد و فعالیت گیاه استفاده از کودهای شیمیایی به صورت محلولپاشی لازم است.
آفات و امراض: آفات مهم این گیاهان شته، شپشک آرد آلوده و انواع کنه های نباتی است. برای مبارزه با آنها از سموم حشره کشی با روغن امولسیون شونده و همچنین استفاده از کنه کشهای انتخابی نتیجه مطلوب می دهد. امراض قارچی نیز موجب صدمه به گیاهان می شود. در این صورت از سموم قارچکش سیستمیک می توان استفاده کرد.

پیت برگ ریواس عبارت است از:
مخلوطی از برگ پوسیده سوخته گیاهان، کود و عناصر مختلف کودی که به رشد و تنومند کردن ریشه و بوته بذرافشانی اولیه، نهال نشاندن و نگهداری انواع مختلف از کشتها امثال گلها، سبزیجات، صیفیجات و غیره کمک می نماید. این کود تهیه شده بصورت بیولوژیکی و فیزیولوژیکی ( ضد عفونی شده ) است و به دور از بذرهای علف هرزه و علف ها و گیاهان مضر می باشد و خالی از باکتریها، قارچ ها و نماتودها ( کرمها ) و انگلها می باشد و همچنین به دور از انواع مواد سمی و بقایای صنعتی است.
این کود جهت حفاظت از باروری محیط و ثبات خواص آن تهیه شده و منبعی است از عناصر مورد نیاز گیاهان که به کندی حل می شوند. این کود خاک را غنی می کند و برای رشد گیاه ضروری است حاصلخیزی را به خاک برمی گرداند و از چیزهایی که منجر به نابودی خاک می شود جلوگیری می کند و مانع قلیایی شدن و تمرکز هیدروژن می شود.

گلها و بوته ها به سه دسته تقسیم می شوند:
گلها و بوته هایی که کاملاً خاک سبک می پسندند مانند گلهای آپارتمانی و… در این صورت کاملاً از خاک ریواس استفاده شود.
گلها و بوته هایی که خاک نیمه سبک می پسندند مانند فیکوس، رز و … که در این صورت خاک ریواس باید با مقداری خاک لوم(خاک شنی) مخلوط گردد.
گلها و بوته هایی که خاک سنگین می پسندند مانند گل کاغذی، پالم و … که در این صورت باید یک سوم از خاک ریواس با دوسوم ازخاک لوم(خاک شنی) مخلوط گردد.

طریقه تعویض خاک گلدان :
موقع تعویض، خاک گلدان باید مرطوب باشد. با چند ضربه آرام به سرگلدان به آرامی آن را از گلدان جدا می کنیم. باید توجه داشته باشیم که این عمل باید در فضای بسته انجام شود تا گل در معرض هوا، باد و نور خورشید قرار نگیرد. مقدار خیلی کمی از خاک اطراف ریشه را می گیریم به نحوی که به ریشه صدمه زده نشود و ریشه هم لخت نگردد. حتماً باید دور ریشه خاک بماند. سپس در گلدان بزرگتری که از قبل آماده کرده ایم مقداری خاک ریواس میریزیم و سپس گل را داخل گلدان قرار داده و اطراف آنرا از خاک ریواس پر می کنیم. سپس به گلدان آب کافی می دهیم، به اندازه ای که آب از کف گلدان خارج شود.